This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Bibliography (T)

Obsolete page!

Last modified: 2001-12-15 by antonio martins
Keywords: bibliography |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:
[taa86]
Flaggan och Fanan
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#taa86
[tab72]
A field experiment on the effect of political and cultural factors on the use of personal space
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tab72
[tal77]
Flags of the World
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal77
[tal77i]
Guida alle bandiere di tutto il mondo
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal77i
[tal82]
Guide to the Flags of the World
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal82
[tal82a]
Guide to the Flags of the World
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal82a
[tal91]
Bandiere di tutto il Mondo
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal91
[tal91a]
Alle verdens flagg
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal91a
[tal93]
Guide des Drapeaux du Monde
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal93
[tal94]
Flaggor från hela Världen
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal94
[tal95]
Flaggor från hela Världen
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal95
[tal95b]
Alle verdens flagg
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tal95b
[tam95]
Fading Flags: The Crises of Palestinian Legitimacy
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tam95
[tan99]
Flaggan och Fanan: Regler och anvisningar
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tan99
[tas92]
Sini-must-valge 100 aastat
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tas92
[tay81]
Symbol and ritual under National Socialism
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tay81
[tbb3x]
Ships and the Sea
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tbb3x
[tbc87]
The Ukrainian national colors from Medieval to the present times
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tbc87
[tbj85]
Forfatning og flag
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tbj85
[tbr93]
Konstens flaggor
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tbr93
[tbt93]
The design of the Australian flag: A gestalt approach
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tbt93
[tdd00]
Symbols and Their Meanings
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tdd00
[tek00]
Flagg og riksvåpen
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tek00
[tek98]
Flagg og riksvåpen
Find this entry at it's new location: bib-taa.html#tek98
[ten60]
Nårgra talande Kommunvapen i Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten60
[ten61]
Nye Kommunevåbener i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten61
[ten61?]
?
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten61?
[ten61a]
Tre finländska Stadsvapens Historia
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten61a
[ten62]
Mere heraldik längs Finlands landsvägar
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten62
[ten62a]
Nya kommunvapen i Norden — Sverige
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten62a
[ten63]
Nye Kommunevåpen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten63
[ten64]
Finlands Fösrvarsväsen
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten64
[ten64a]
Finlands Landskapsvapen
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten64a
[ten64b]
Nya Kommunvapen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten64b
[ten65]
Nye Kommunevåebener i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten65
[ten66]
Nya Kommunvapen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten66
[ten67]
Nye kommunevåpen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten67
[ten68]
Nya kommunvapen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten68
[ten69]
Nye kommunale våbener m.m. — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten69
[ten70]
Nye kommunevåbener i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten70
[ten71]
Nya kommunvapen i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten71
[ten76]
Nye kommunevåbener i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten76
[ten83]
Sanningen om silverrosorna i Finlands vapen eller en liten saga för snälla heraldiske barn
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten83
[ten86]
Ny[e] kommunevåbener i Norden — Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten86
[ten86a]
The Renaissance of Heraldry in Finland
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten86a
[ten87]
Olof Eriksson 1911-1987
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten87
[ten87a]
Till Sven Tito Achens minne
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten87a
[ten92]
Vasa stads frihetskors
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#ten92
[tfb]
The Flag Bulletin
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tfb
[tfm96]
The Flagmakers: Quality flags at realistic prices - fast!
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tfm96
[tfs]
The Flagship
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tfs
[tgf95]
Heraldiska vapen för Försvarsmaktens staber, förband, centrum och skolor m.m.
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tgf95
[tgf96]
Heraldiska vapen och valspråk för Försvarsmaktens staber, förband, centrum och skolor m.m.
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tgf96
[tgs86]
Den norske løves opprinnelse
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tgs86
[tgs91]
De norske ridderordneners symboler
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tgs91
[tgs99]
Kritisk gjennomgang av norsk middelalderheraldikk
Find this entry at it's new location: bib-ten.html#tgs99
[tha87]
Indian national songs and symbols
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#tha87
[thc64]
Fáni Íslands og skjaldarmerki
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thc64
[thc89]
Islands våben
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thc89
[the37]
Ur svenska flaggans hävder
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#the37
[the50]
Rikets vapen och flagga: Regeringsreformen § 79 mom. 1
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#the50
[thh84]
Norske byers vaaben
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thh84
[thi76]
Skaanske By- og Herredsvaaben i den danske Tid
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thi76
[thj88]
Tøv om splittflagget i Nitimen
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thj88
[thj91]
KNS får beholde splittflagget
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thj91
[thk96]
The Confederate Flag and the Meaning of Southern History
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thk96
[thl90]
Heraldry and Blazon: A Graphic-Based Information Language
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thl90
[thm26]
Larviks gamle byvåben
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thm26
[tho]
Miscellany of British flags
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#tho
[thq62]
Finska arméns fanor år 1665
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq62
[thq78]
Regionala vapen som motiv i svenska fälttecken vid tiden för Stora Nordiska Kriget
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq78
[thq79]
Från banér till kommandotecken: En översikt över de svenska och finska fanorna och standaren genom tiderna
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq79
[thq83]
Kommandotecken, exercisfanor och riktflaggor
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq83
[thq84]
Karolinska uppbådsfanor
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq84
[thq87]
Svenska arméns fanor — Svenska och finska fanor och standar genom seklernas lopp
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq87
[thq90]
Med blå glob och tre kronor uti, fanor vid värvad förband 1721-1815
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq90
[thq93]
Med flygande fana, brinnande lunta och kula i munnen
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq93
[thq99]
The national Swedish collection of trophies
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thq99
[ths03]
Skaanske By- og Herredsvaaben i den danske Tid
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#ths03
[ths14]
Vaabenmerkerne for Island, Færøerne og kolonierne. En kritisk undersøgelse
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#ths14
[ths93]
Om danske By- og Herredsvaaben
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#ths93
[ths94]
Om danske By- og Herredsvaaben
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#ths94
[tht46]
National symbols
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#tht46
[thu85]
Les communes valaisannes et leurs armoiries
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thu85
[thw43]
Vort flag i Hæren
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thw43
[thw43a]
Vort flags historie
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#thw43a
[tio97]
Gunning the flag
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#tio97
[tje90]
Maidagen. 1. mai-feiringens historie i Norge
Find this entry at it's new location: bib-tha.html#tje90
[tli94]
Ålands flagga
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tli94
[tll19]
De älsta svenska konungavapenbilderna och "Tre-kronor-vapnet." Bedömda efter då gällande heraldiska sedvänjeregler
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tll19
[tll26]
Kronor och sjöblad i danska riksvapnet
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tll26
[tll26a]
Unionssköldar och Unionsbanér
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tll26a
[tlu61]
Nye Kommunevåbener i Norden — Sverige
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tlu61
[tnc]
The New Constellation
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tnc
[tnn82]
Mere om Vasavåbenet
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tnn82
[tnn84]
Heraldik i Norden
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tnn84
[tom93]
Flags at the battle of the Glorious First of June 1794
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tom93
[tom99]
Yachting flags of the British Isles: Emulating the Navy
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tom99
[tor93]
Jämtlandsflaggan — ett uttryck for regional identitet?
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tor93
[tos87]
Nord-Frons kommunevåpen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tos87
[tpp]
Der Tappert
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tpp
[tps]
The Private Signal
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tps
[tra93]
The flag of the Andes: Argentina 1817-1820
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tra93
[tra98]
The Use of the Sun Emblem on Argentina’s Flag
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tra98
[tra99]
The flag of the Argentine Confederation (1831-1853)
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tra99
[tre71]
De Nederlandse vlag en de Nederlandse koninklijke vlaggen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tre71
[trl22]
Some observations regarding the use of armorial bearings by the native families of Orkney
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trl22
[trm87]
The Senyera: A Flag that made History
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trm87
[trm99]
Elogis a la seyera
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trm99
[trt30]
Fylkesmerker: Forslag fra Norges Bondelags fylkesmerkenevnd
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt30
[trt33]
Norges statsymboler til 1814
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt33
[trt33a]
Norske by- og adelsvåben
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt33a
[trt33b]
Norske fylker og fylkesmerker
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt33b
[trt37]
Norges krone og våpen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt37
[trt38]
Heraldiske farvelover
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt38
[trt38a]
Statens forhold til heraldikken i Norge
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt38a
[trt56]
Om fylkesvåpen for Nord-Trøndelag
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt56
[trt63]
Rikssymbolene fra 1814 til idag
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt63
[trt64]
The Coat of Arms of Norway
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt64
[trt67]
Borg i segl, mynt og våpen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt67
[trt69]
De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen — Norge, Island, Man og Orknøyene
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt69
[trt69a]
The National Flags of Norway
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt69a
[trt70]
Kommunevåpen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt70
[trt70a]
Norges våpen i engelske kilder i middelalderen
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt70a
[trt71]
Det norske kongevåpen i Gelre-våpenboka
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt71
[trt73]
Nye kommunevåbener i Norden — Norge
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt73
[trt74]
Heraldikk
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt74
[trt75]
Offentlig heraldikk i Norge 1921-1975: Våpen — flagg — segl — symboler. Kunstnernes Hus, Oslo, 12. april-4. mai 1975
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt75
[trt76]
Nye kommunevåbener i Norden — Norsk kommunal heraldikk, Heraldiske principper fulgt siden 1930
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt76
[trt83]
The Wyvern banner of St.Olav and of England 752-1530
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#trt83
[tru84]
Problem med Aker-emblem
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#tru84
[try91]
Retningslinjer for Nordisk råds og Nordisk ministerråds symbol
Find this entry at it's new location: bib-tla.html#try91
[tsd32]
Norske orlogsflagg og kommandotegn siden 1814
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tsd32
[tsi93]
Ash simval — Pahonia: shliakh praz stahoddzi
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tsi93
[tsm77]
?
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tsm77
[tso99]
?
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tso99
[tst83]
Till frågan om Finlands vapen
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tst83
[tst86]
Iconographic Heraldry: The Sabre — A Case Study of a Central Theme in the New 16th Century Swedish Heraldry
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tst86
[tsu98]
Sekai no kokki zenzukan
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tsu98
[ttr91]
New data about the cult of Cinggis Qan’s standard
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#ttr91
[ttt82]
Vasavapnet
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#ttt82
[ttt83]
Vasen i det kungliga vasavapnet — faskin eller sädeskärve?
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#ttt83
[ttv88]
Till Finlands vapens historia under 1800-talet
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#ttv88
[ttv99]
The Lion of Finland
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#ttv99
[tud94]
Ålands flagga
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tud94
[tue56]
The Privy Seal and the English Ordinances of 1311
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tue56
[tur91]
Böhmiska fanor i Statens trofésamling
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tur91
[tur99]
Fursten av Liechtensteins fanor med politisk propaganda som motiv
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tur99
[tvi90]
Stegurile militare moldovensti din prima jumatate a secolului XVIII
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tvi90
[txb81]
Svartelva på Silkeduk
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#txb81
[txt80]
Symposium Conservation of Flags
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#txt80
[tyl94]
The Seal of Virginia
Find this entry at it's new location: bib-tsa.html#tyl94
CHANNELS :: Compare Country infoCountry guide & StudyFlagsMapsSightseeingTravel WarningsHotel Directory DESTINATIONS :: AsiaAfricaCaribbean Middle EastNorth AmericaSouth AmericaCentral AmericaOceania PacificEuropePolar Regions UTILITIES :: WeatherWorld TimeISD CodesTravel Links Link Exchange
PHOTO SPECIAL ::
DestinationsMonuments WONDERS :: AncientModernNatural

1UpTravel.com | Privacy Policy